جشن نیمه شعبان-92

۰۴ تیر ۱۳۹۲ | ۱۵:۴۵ ۱۴
اهداء جوایز
قرعه کشی
اجرای تئاتر
نمایی از سالن/4
نمایی از سالن/3
مسابقه حضوری
نمایی از سالن/2
شعر خوانی پسر آقای آغاسی
سخنرانی استاد هدایت
نمایی از سالن/1
سخنرانی ریاست دانشگاه
حضور ریاست دانشگاه
اجرای مجری
قرائت قرآن