طرح تدبیر(ویژه ماه رمضان) 
طرح «تدبیر» به مناسبت ماه مبارک رمضان در دانشگاه کاشان برگزار گردید.  شما می توانید با کلیک روی شماره شبهه فایل مربوط به آن را دریافت نمایید.

ـ شبهه شماره یک: با توجه به آیه (انا انزلناه فی لیله القدر) و آیه (انا انزلناه فی لیله مبارکه) گفته می‌شود که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، از طرف دیگر بعثت پیامبر اسلام(ص) در ماه رجب بود و در هنگام بعثت آیات اول سوره علق (اقرء باسم ربک) نازل شده، آیا این دو مطلب با هم نا سازگارند؟
ـ شبهه شماره دو: با اینکه گفته می‌شود قرآن کتاب جاودانی و جهانی است اما به عربی نازل شده و برای دیگران فایده ندارد.
ـ شبهه شماره سه: زیبایی لفظی و بلاغت را در کتاب‌های غیر آسمانی و بشری نیز می‌توان یافت و اختصاص به قرآن ندارد، بنابراین قرآن امتیازی بر سایر کتب ندارد و تحدی آن هم بی مورد است.
ـ شبهه شماره چهار: به نظر می‌رسد که هیچ دلیلی وجود نداردکه قرآن موجود همان قرآن نازل شده بر پیامبراست.
ـ شبهه شماره پنج: شبهاتی در مورد قرآن وجود دارد که با وجود آنها نمی‌توان به عدم تحریف قرآن معتقد شد.
ـ شبهه شماره شش: تلاوت قرآن، برای انسان خاصیتی ندارد.
ـ شبهه شماره هفت: آیه123 سوره بقره، با مباحث مربوط به شفاعت ائمه اطهار(ع)، انبیاء(ع)، شهداء و صلحاء سازگاری ندارد.
ـ شبهه شماره هشت: قرآن، اعمال را فقط برای پاداش قرار داده است و از تقرب حرفی به میان نیاورده است!
ـ شبهه شماره نه: شب قدر یعنی چه؟
ـ شبهه شماره ده: آغاز و فلسفه شب قدر از چه زمانی است آیا در ادیان دیگر نیز وجود داشته است یا مخصوص دین مبین اسلام است؟
ـ شبهه شماره یازده: مگر نمی گویند که خداوند در شب قدر سرنوشت ما را می نویسد، پس چطور هست که می گویند سرنوشت ما دست خودمان هست؟
ـ شبهه شماره دوازده:  در سیره نبوی، زنان هیچ جایگاهی نداشتند؟
ـ شبهه شماره سیزده:  آیا ظهور امام زمان(عج) برابر است با رکود علم و تکنولوژی؟