مدیریت ارتباطات فرهنگی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی کتاب > عمومی

نام کتاب: اصل مطلب
موضوع: نقد اجتماعی
نام نویسنده: ابوالفضل زرویی نصرآباد
ناشر: همشهری
قیمت: 3000تومان
جهت دریافت بروشور معرفی کتاب  اینجا  را کلیک نمایید

 نام کتاب: استاد عشق
موضوع: شرح زندگی دکتر محمود حسابی
 نویسنده: ایرج حسابی
ناشر: پارس بوک
قیمت:  3900 تومان
جهت دریافت بروشور معرفی کتاب  اینجا را  کلیک نمایید
تعداد بازديد از اين صفحه : 512